توضیح انگلیسی

Burst tolerance. Parameter defined by the ATM Forum for ATM traffic management. For VBR connections, BT determines the size of the maximum burst of contiguous cells that can be transmitted.

توضیح فارسی

تحمل شکستگی پارامتر تعریف شده توسط انجمن ATM برای مدیریت ترافیک ATM. برای اتصالات VBR، BT مقدار اندازه حداکثر فاصله سلول های متوالی را که می توانند منتقل شوند تعیین می کند.


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *