توضیح انگلیسی

A single session in which a calling device and an answering device connect over the WAN.

توضیح فارسی

یک session واحد که در آن یک دستگاه فراخوانی و یک دستگاه پاسخ گیرنده از طریق WAN متصل می شوند.


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *