دردر شبکه های کامپیوتری که از اکتیودایرکتوری میکنند، برای مشاهده بالا ترین مقدار USN در دومین کنترولرها میتوان از فرمان زیر استفاده کرد:

در اینجا نام دومین کنترولر SR1 است.

Repadmin / showattr SR1 “/atts:highestCommittedUSN” 

برای دیدن مقدار آن برای همه دومین کنترولرها در دومین از فرمان زیر استفاده میکنیم .

Repadmin / showattr * “/atts:highestCommittedUSN” 

با دستور LDP.exe  هم میتوانیم آن را مشاهده کنیم

برای دیدن USN های مربوط به یک شی مشخص از دستوری Repadmin استفاده کنیم. بطور مثال برای دیدن USNsهای مربوط به یوزر u1 روی دومین کنترولر SR1 در دامین lanmaster.ir از فرمان زیر استفاده میکنیم.

Repadmin /showobjmeta SR1 “CN=u1,OU=IT,DC=Lanmaster,DC=ir”

آموزش نصب و فعال سازی آنتی ویروس و ESET Internet Security

گروه استاد شبکه ارایه دهنده خدمات شبکه های کامپیوتری و فروشنده لایسنس آنتی ویروس های ESET، لایسنس اورژینال آنتی ویروس و Internet Security شرکت ESET  را به صورت نیم بها به قیمت:

50 هزار تومان برای نسخه دسکتاپ

20 هزار تومان برای نسخه موبایل

عرضه میکند.

همچنین میتوانید برای پیکربندی و انجام تنظیمات سیستمها و سرویسهای شبکه های کامپیوتری خود علاوه بر آموزش های موجود در قسمتهای مختلف سایت از خدمات کامپیوتری و خدمات پشتیبانی شبکه های کامپیوتری که توسط گروه استاد شبکه ارایه میشود استفاده کنید.