نرم افزار حسابداری و مدیریت دفاتر مھندسی ساختمان

نرم افزار حسابداری و مدیریت دفاتر مھندسی ساختمان کیان مناسب برای دفاتر مهندسی ساختمان (طراحی و نظارت) جهت ثبت اطلاعات پروانه های ساختمانی و ثبت کلیه عملیات حسابداری در خصوص پرونده و مهندسین پروژه می باشد. با استفاده از این نرم افزار دیگر شما نیازی به انجام محاسابات مالی و متراژی در خصوص پرونده های ساختمانی ندارید.

مزایای نرم افزار حسابداری و مدیریت دفاتر مھندسی ساختمان کیان

کاربری آسان

ظاھری زیبا

پشتیبانی دائم

یک سال گارانتی

پنج سال خدمات پس از فروش

امکان سفارشی کردن نرم افزار

امکانات نرم افزار حسابداری و مدیریت دفاتر مھندسی ساختمان کیان

اطلاعات پایه

 • ثبت مشخصات شرکت (به ھمراه آرم شرکت)
 • معرفی طرفین حساب : مشتریان، مالکان ساختمان، مھندسان.
 • گروه بندی طرفین حساب به صورت درختی و به صورت نامحدود (با ابزاری بسیار ساده)
 • معرفی انواع خدمات شرکت جھت افزودن به فاکتور (به ھنگام صدور فاکتور)
 • معرفی انواع ھزینه ھای شرکت
 • معرفی حسابھای بانکی به ھمراه موجودی اولیه حساب ھا

نظام مھندسی

 • ثبت مشخصات پرسنل، مالکین و مھندسین (به ھمراه رشته و پایه طراحی / نظارت) به عنوان طرف حساب
 • معرفی تعرفه ھای مھندسی به صورت دوره ای برای رشته ھا و گروھھای مختلف ساختمانی
 • ثبت نقشه ھای عادی و اضافه بنا
 • ثبت مشخصات مالک و ساختمان (ھمانند گروه ساختمانی، زیربنا، پلاک ثبتی و…)
 • ثبت مھندسین طراح، ناظر، مجری و ترسیم کننده برای ھر نقشه و ارائه پیشنھاد اولیه کسر سھمیه به ھمراه اعمال

ضریب دفتر پیش فرض

 • امکان معرفی پورسانت گیر برای نقشه ھای ساختمانی
 • صدور فاکتور ارائه خدمات(نقشه ساختمان) به مشتری به صورت خودکار (ثبت دو نوع خدمات اضافی دیگر به ھمراه نقشه ھای ساختمانی در یک فاکتور)
 • صدور فاکتور دریافت خدمات(امضاء نقشه) به مھندسین به صورت خودکار
 • صدور فاکتور دریافت خدمات(ترسیم نقشه) به ترسیم کننده نقشه ھای ساختمانی به صورت خودکار
 • امکان تسویه حساب ھر فاکتور خدمات به صورت مجزا با امکانات ذیل:
 1. دریافت / واریز فیش بانکی
 2. دریافت / صدور چک
 3. خرج کردن چکھای مشتریان
 4. ثبت مبلغ نقد
 5. ارائه تخفیف
 6. ثبت کسورات مالیاتی
 7. ثبت مالیات بر ارزش افزوده
 8. محاسبه مبلغ بدھکاری فاکتور (به صورت خودکار)
 • ارائه رسید تسویه حساب به ھمراه لیست چکھا و فیش ھای بانکی
 • محاسبه سود ھر پروژه بعد از ثبت مھندسین
 • جستجوی پیشرفته بین کلیه پرونده ھای صادر شده
 • گزارش از مالکان در بازه زمانی دلخواه
 • گزارش از کارکرد در مھندسین در بازه زمانی دلخواه
 • ارائه لیست شماره تلفن مالکان به مھندسین
 • آرشیو نمودن کلیه فایل ھای یک پروژه

امور مالی نرم افزار حسابداری و مدیریت دفاتر مھندسی ساختمان کیان

 • صدور فاکتور ارائه خدمات و دریافت خدمات
 • ثبت ھزینه ھا و تسویه حساب شرکت و مشتریان به صورت نقد، چک و فیش
 • صدور و دریافت چک و فیش به ھنگام تسویه حساب، صدور فاکتور خدمات و ثبت ھزینه
 • امکان وصول چک به صندوق و حسابھای بانکی
 • امکان عودت، برگشت و لاوصول سازی چک ھا (چکھای سوخته)
 • امکان واریز و برداشت وجه از حساب ھای بانکی و صندوق (انتقال وجه)
 • ثبت بدھکاری، بستانکاری و چکھای اولیه طرفین حساب و شرکت به ھنگام راه اندازی نرم افزار
 • ثبت موجودی اولیه صندوق و حساب ھای بانکی به ھنگام راه اندازی نرم افزار
 • گزارش از بدھکاران و بستانکاران به ھمراه ریز عملکرد آنھا
 • گزارش از چکھای وارده و صادره به تفکیک طرفین حساب و یا کلی در بازه زمانی دلخواه
 • گزارش از عملکرد صندوق و حسابھا
 • گزارش از فاکتور فی مابین
 • جستجوی پیشرفته بین کلیه فاکتورھای صادر شده
 • امکان معرفی دو نوع کسورات مالیاتی در فاکتور (ھمانند مالیات بر ارزش افزوده)
 • گزارش از عملکرد کل سیستم شامل فاکتورھا، تسویه حسابھا و ھزینه ھا به صورت ماھانه و سالانه
 • امکان محاسبه سود ماھانه، سالانه و یا در بازه زمانی دلخواه
 • نمودارھای میله ای سود خالص، ھزینه و خدمات به صورت ماھانه
 • امکان استفاده از اقساط برای فاکتور به ھمراه محاسبه خودکار کارمزد اقساط
 • امکان تغییر عنوان ستون آخر در فاکتورھا برای ثبت مقادیر دلخواه (توضیحات)
 • امکان غیرفعال سازی طرفین حساب
 • امکان ذخیره کلیه گزارشات به صورت فایل با فرمت Word ،Excel ،PDF

قیمت این نرم افزار برای یک کاربر ویندوز 500 هزار تومان می باشد.

جهت کسب اطلاع بیشتر با شماره 09355213763 تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *