خدمات شبکه و کامپیوتر

انجام خدمات شبکه و کامپیوتر در محل

خدمات کامپیوتری گروه استاد شبکه

خدمات کامپیوتری در تهران

گروه تخصصی استاد شبکه آماده ارایه کلیه خدمات شبکه و کامپیوتری در تهران است.

خدمات کامپیوتری که توسط گروه استاد شبکه ارایه میشود به شرح زیر است:

خدمات پشتیبانی شبکه های کامپیوتری

خدمات پشتیبانی شبکه های کامپیوتری در تهران

انجام خدمات پشتیبانی شبکه های کامپیوتری، پشتیبانی و نگهداری از تجهیزات اکتیو و پسیو شبکه و رفع مشکلات، پیاده سازی سرویسهای مورد نیاز در شرکتها و سازمانهایی که از شبکه های کامپیوتری استفاده میکنند و سایر خدمات آی تی توسط گروه استاد شبکه
خدمات اکتیو شبکه

خدمات اکتیو شبکه در تهران

خدمات راه اندازی اکتیو شبکه شامل نصب سیستم عامل ها، نرم افزار های لازم و تنظیمات دستگاه های سوییچ و روتر و نیز مشخص کردن و تنظیم اشتراک گذاری های شبکه است. میتوانید برای انجام خدمات پشتیبانی شبکه های کامپیوتری در تهران با گروه استاد شبکه تماس بگیرید.