وظیفه رم در کامپیوتر

وظیفه RAM در کامپیوتر

RAM در کامپیوتر ، یک حافظه موقت و سریع است که رابط بین قسمت ذخیره اطلاعات و پردازشگر است. از این حافظه به صورت موقتی استفاده می شود و اطلاعاتی که باید مورد پردازش قرار بگیرند ابتدا روی RAM ذخیره می شوند. RAM را بر اساس میزان مصرف و توان ادامه مطلب…