استفاده از برچسب روی رم برای تشخیص ویژگیهای آن

وظیفه رم در کامپیوتر

اطلاع از نوع DDR، مشاهده مقدار باس رم، توضیح حروف G, X, CL, توضیح کلمه DIMM با استفاده از برچسب روی RAM

وظیفه RAM در کامپیوتر

وظیفه رم در کامپیوتر

RAM در کامپیوتر، یک حافظه موقت و سریع است که رابط بین قسمت ذخیره اطلاعات و پردازشگر است. از این حافظه به صورت موقتی استفاده می شود و اطلاعاتی که باید مورد پردازش قرار بگیرند ابتدا روی RAM ذخیره می شوند. RAM را بر اساس میزان مصرف و توان مادربورد انتخاب میکنند . یکی از … ادامه