آموزش کامل ویندوز سرور 2016-فصل 4

فهرست مطالب فصل 4 ارتباط با منابع شبکه کار با پیاده سازی محلی کار با پیاده سازی های ترکیبی کار با سرویس دایرکتوری کار با سرویس های دایرکتوری استفاده از ActiveDirectory با DNS راه اندازی سرویس های دایرکتوری کار با ساختارهای دامین مرور ساختارهای دامنه و فارست استفاده از واحدهای سازمانی یا OU درک مفهوم … ادامه