آنلاین و آفلاین کردن دیسک با پاورشل

برای آنلاین و آفلاین کردن دیسک با پاورشل در سیستم عامل ویندوز مخصوصا روی نانو سرور که امکان استفاده از ابزار دیسک پارت نیست ابتدا کامندلت زیر را برای مشاهده دیسکهای موجود روی سیستم وارد میکنیم. Get-Disk از مقدار Number برای ادامه مطلب…

ایجاد پارتیشن با پاورشل

برای ایجاد پارتیشن با پاورشل روی یک سیستم لوکالی ابتدا برای مشاهده دیسکهای آنلاین روی سیستم دستور زیر را در وارد میکنیم. Get-Disk مقدار لازم برای ادامه مقدار Number برای دیسک مورد نظر است. بعد از مشخص شدن مقدار DiskNumber ادامه مطلب…

مشاهده اطلاعات دیسکها و پارتیشنها با پاورشل

در سیستم عامل ویندوز برای مشاهده اطلاعات دیسکها و پارتیشن ها با پاورشل و مدیریت هارد دیسکهای موجود روی یک سیستم با استفاده از پاورشل از کامندلت های زیر میتوانید استفاده کنید. کامندلت مشاهده همه هارد دیسکها Get-PhysicalDisk Get-Disk  همچنین ادامه مطلب…

cmdlet در پاورشل

تنظیم فایروال نانو سرور با کامند

غیرفعال کردن فایروال بر روی Nano Server با استفاده خط فرمان در سیستم عامل نانو سرور رایط گرافیکی خاصی وجود ندارد. البته  اتفاقا برای تنظیمات فایروال میتوان به صورت لوکالی روی سرور نانو لاگین کرد و آنها را تنظیم کرد. ادامه مطلب…

رفع خطای نانو سرور The module ‘NanoServerPackage’ cannot be installed because the catalog signature in ‘NanoServerPackage.cat’ does not match the hash generated from the module

در ویندوز سرور 2016 اگر بخواهید رولها و ویژگی هایی را روی نانو سرور به صورت آنلاین نصب کنید باید از کامندلت  Install-PackageProvider NanoServerPackage استفاده کنید. ممکن است زمان اجرای این دستور با خطای The module ‘NanoServerPackage’ cannot be installed ادامه مطلب…