دستور DSRM در اکتیودایرکتوری

حذف یک نوع شی یا یک مسیردر اکتیودایرکتوری با خط فرمان

در شبکه های کامپیوتری که از Active Directory استفاده می شود، برای حذف کردن یک نوع خاص از یک شی یا پاک کردن کامل یک دایرکتوری مانند یک OU با یک Subnet با تمام اشیا موجود در آن و یا فقط محتویات موجود در یک مسیر از دستور DSRM استفاده ادامه مطلب…

یوزر Administrator در اکتیودایرکتوری

یوزر Administrator یک اکانت یوزر پیشفرض default است که بطور وسیع در domain اکتیودایرکتوری دارای امتیازات و دسترسی است. به صورت پیشفرض یوزر Administrator دراکتیودایرکتوری در گروه های Administrators ، Domain Admins ، Domain Users ، Enterprise Admins ، Group Policy Creator Owners و Schema Admins عضو میباشد. آموزش نصب ادامه مطلب…

مفهوم RODC در اکتیودایرکتوری

مفهوم RODC در اکتیودایرکتوری عبارت است از دومین کنترولری که میزبان یک کپی از دایرکتوری دومین است. بصورت پیشفرض RODC پسوردها و اعتبارات یا credentials را در خود ذخیره نمیکند و فقط اکانت کامپیوتر خود و Kerberos Target یا krbtgt مربوط به اکانت خود را ذخیره میکند. همین امر سبب ادامه مطلب…

تغییر Site Link Costs در اکتیودایرکتوری

در شبکه های کامپیوتری برای تغییر Site Link Costs در اکتیودایرکتوری  وارد کنسول Active Directory Site and Services شوید و با کلیک روی قسمت sites به بخش IP رفته و قسمت راست روی site link مورد نظر خود راست کلیک کرده و properties بگیرید. در سربرگ general میتوانید مقدار cost را ادامه مطلب…

اجزای اصلی اکتیودایرکتوری

اجزای منطقی یا logical اکتیودایرکتوری شامل domain ، domain trees ، domain forests و organizational unit – Ou هستند. این اجزا در سازماندهی منابع در یک ساختار منطقی به شما کمک میکنند. اجزای فیزیکی اکتیو دایرکتوری sites ها و subnetsها هستند. یک site ترکیبی از یک یا چند IP subnets است که ادامه مطلب…

مفهوم و کاربرد Schema class objects در اکتیودایرکتوری

هر object در ساختار اکتیو دایرکتوری از یک کلاس یا رده خاص ایجاد میشود. schema در اکتیو دایرکتوری کلاس های اشیا گوناگون یا همان object classes را که مشخص و موجود میباشند، تعریف کرده و بر طبق قوانین مشخص میکند که شما چگونه میتوانید این اشیاء را ایجاد و استفاده کنید. ادامه مطلب…

تغییر زمان پیشفرض رپلیکیت اکتیودایرکتوری 

برای تغییر زمان پیشفرض رپلیکیت سایتها در اکتیودایرکتوری کنسول Active directory sites and services را باز میکنیم و روی پوشه ی Sites کلیک میکنیم تا پوشه های داخل آن باز شود و از آنجا از قسمت Inter-site Transports به پوشه IP رفته و در قسمت سمت راست روی site link مورد ادامه مطلب…

حذف دومین کنترل خراب از اکتیودایرکتوری

در ساختار اکتیودایرکتوری برای حذف یک دومین کنترلر که به دلایلی امکان برگشت به شبکه ندارد و نمی توانیم آنرا با اجرای ویزاردهای مربوطه ی حذف روی خود سیستم و در حالت آنلاین از اکتیودایرکتوری خود حذف کنیم مجبوریم که آنرا به  صورت اجباری از دومین حذف کنیم. حذف اجباری یک ادامه مطلب…

تغییر اولویت وزنی operations master در DNS

در ساختار اکتیودایرکتوری برای تغییر اولویت مربوط به وزن یا weighting  سرویس operations master در DNS کنسول DNS را باز کرده روی Forward Lookup Zones کلیک کنید تا باز شود، سپسforest root domain را باز کنید. container مربوط به tcp _ را کلیک کنید. رکورد ldap _ درخواستهای دایرکتوری را کنترل ادامه مطلب…

بررسی آمادگی گلوبال کاتالوگ برای خدمت به کلاینتها

در یک محیط اکتیودایرکتوری برای بررسی آمادگی گلوبال کاتالوگ برای خدمت به کلاینتها روی Start کلیک کرده و در کادر جستجو Ldp را تایپ کرده و سپس Enter را فشار دهید. به سروری گلوبال کاتالوگی که میخواهید آن را چک کنید متصل شوید. در منوی Connection، روی Connect کلیک کنید. در کادر ادامه مطلب…