مفهوم و کاربرد Schema class objects در اکتیودایرکتوری

هر object در ساختار اکتیو دایرکتوری از یک کلاس یا رده خاص ایجاد میشود. schema در اکتیو دایرکتوری کلاس های اشیا گوناگون یا همان object classes را که مشخص و موجود میباشند، تعریف کرده و بر طبق قوانین مشخص میکند که شما چگونه میتوانید این اشیاء را ایجاد و استفاده کنید. ادامه مطلب…

DAT

توضیح انگلیسی Digital Audio Tape. A type of storage media used for the backupof computing data توضیح فارسی نوار صوتی دیجیتال یک نوع رسانه ذخیره سازی مورد استفاده برای پشتیبان گیری داده های محاسباتی Digital Audio Tape (DAT یا R-DAT) ضبط و پخش سیگنال است که توسط شرکت سونی طراحی ادامه مطلب…

BT

توضیح انگلیسی Burst tolerance. Parameter defined by the ATM Forum for ATM traffic management. For VBR connections, BT determines the size of the maximum burst of contiguous cells that can be transmitted. توضیح فارسی تحمل شکستگی پارامتر تعریف شده توسط انجمن ATM برای مدیریت ترافیک ATM. برای اتصالات VBR، BT ادامه مطلب…

WINS (Windows Internet Name Service)

توضیح انگلیسی WINS Windows Internet Name Service (WINS) is a Microsoft product that manages the mapping between resource names (in the form of easy-to-remember nicknames) and IP addresses. The DNS service used on the Internet cannot map between IP addresses and local resource names dynamically. However, through dynamic database updates, ادامه مطلب…