وظایف رول domain naming master در اکتیودایرکتوری

دارنده رول domain naming master در اکتیودایرکتوری وظیفه اضافه یا حذف کردن دومین ها در forest را به عهده دارد. هر وقت که شما یک دومین ایجاد میکنید، یک اتصال remote procedure call یا RPC به domain naming master ساخته میشود که به آن دومین یک globally unique identifier یا ادامه مطلب…

اجزای اصلی اکتیودایرکتوری

اجزای منطقی یا logical اکتیودایرکتوری شامل domain ، domain trees ، domain forests و organizational unit – Ou هستند. این اجزا در سازماندهی منابع در یک ساختار منطقی به شما کمک میکنند. اجزای فیزیکی اکتیو دایرکتوری sites ها و subnetsها هستند. یک site ترکیبی از یک یا چند IP subnets است که ادامه مطلب…

گروههای اکتیودایرکتوری

بعد از نصب سرویس اکتیودایرکتوری چندین گروه جدید با دسترسی و کاربردهای مختلف ایجاد میشود که پر کاربردترین این گروه ها عبارتنداز: گروه Schema Admins Schema Admins یک گروه global است که به شما در مورد مدیریت Schema اکتیو دایرکتوری کمک میکند. از آن جهت که اعضای این گروه داری ادامه مطلب…

جوین نانو سرور به دومین

برای جوین کردن نانو سرور 2016 به یک دومین مراحل زیر را باید انجام داد. ابتدا اطلاعات مربوط به دومین مورد نظر را باید استخراج کرد و روی نانو سرور قرار داد. برای این کار ابتدا دستور زیر را برای بدست آوردن فایل اطلاعات دومین وارد میکنیم. توجه کنید که ادامه مطلب…

مفهوم Tombstone Lifetime در اکتیو دایرکتوری

Tombstone Lifetime که ترجمه آن طول عمر سنگ قبر می باشد در واقع تاریخ انقضای یک شیء حذف شده یا بهتر بگوییم یک Object حذف شده از ساختار اکتیودایرکتوری را تعیین می کند، زمانی که شما یک Object را از ساختار اکتیودایرکتوری حذف می کنید، در واقع ویژگی یا Attribute ی ادامه مطلب…

ابزارهای گرافیکی اکتیودایرکتوری

ابزارهای گرافیکی اکتیودایرکتوری

ابزارهای گرافیکی برای کار با اکتیو دایرکتوری به صورت snap-ins برای کنسول مدیریت مایکروسافت Microsoft Management Console – MMC ارائه میشوند. شما میتوانید به صورت مستقیم این ابزار را در منوی Administrative Tools یا با اضافه کردن در MMC در دسترس داشته باشید. اگر شما از یک کامپیوتر دیگر که ادامه مطلب…

Replication بین چند سایت در اکتیودایرکتوری

Replication بین چند سایت در اکتیودایرکتوری از طریق Bridgehead serverها انجام می شود. هر سروری که یک Connection object ازDCهای دیگر سایتها داشته باشید بعنوان Bridgehead server مشخص می شود. همچنین میتوان با تغییر زمان پیشفرض رپلیکیت بین سایتها زمان رپلیکیت را به بسته به شرایط خود تنظیم کرد. با وارد ادامه مطلب…

تبدیل دومین کنترولر به گلوبال کاتالوگ

برای تبدیل دومین کنترولر به گلوبال کاتالوگ، کنسولActive Directory Sites And Services را باز کنید. روی siteای که میخواهید با آن کار کنید کلیک کرده و باز کنید، مانند Default-First-Site-Name، سپس سرور مربوطه را که میخواهید به گلوبال کاتالوگ تبدیل کنید انتخاب کنید. در قسمت راست، روی NTDS Settings کلیک ادامه مطلب…

Microsoft ActiveDirectory

اکتیو دایرکتوری در ویندوز سرور

اکتیو دایرکتوری یا Active Directory از سرویس های شرکت مایکروسافت برای مدیریت منابع شبکه های کامپیوتری است که بوسیله دامین کنترولر مدیریت می‌شود و در اصل یک کنترل کننده متمرکز شبکه است که برای سیستم های ویندوز سرورهای تهیه گردیده‌ است. بدون اکتیو دایرکتوری مدیریت منابع نیازمند مدیریت تک‌به‌تک آن‌ها بصورت منفرد است، ادامه مطلب…