مشاهده بالاترین مقدار USN در دومین کنترولرها

دردر شبکه های کامپیوتری که از اکتیودایرکتوری میکنند، برای مشاهده بالا ترین مقدار USN در دومین کنترولرها میتوان از فرمان زیر استفاده کرد: در اینجا نام دومین کنترولر SR1 است. Repadmin / showattr SR1 “/atts:highestCommittedUSN”  برای دیدن مقدار آن برای همه دومین کنترولرها در دومین از فرمان زیر استفاده میکنیم . Repadmin ادامه مطلب…

جوین نانو سرور به دومین

برای جوین کردن نانو سرور 2016 به یک دومین مراحل زیر را باید انجام داد. ابتدا اطلاعات مربوط به دومین مورد نظر را باید استخراج کرد و روی نانو سرور قرار داد. برای این کار ابتدا دستور زیر را برای بدست آوردن فایل اطلاعات دومین وارد میکنیم. توجه کنید که ادامه مطلب…

اضافه کردن اشیا در اکتیودایرکتوری با کامند

اضافه کردن اشیا در اکتیودایرکتوری با خط فرمان

دستور DSADD یکی از ابزارهای مدیریت خط فرمان اکتیودایرکتوری است که برای اضافه کردن اشیا در اکتیودایرکتوری با خط فرمان ازاین ابزار استفاده میکنیم. این فرمان برای اضافه کردن کامپیوترها، گروه ها، واحدهای سازمانی یا organizational units و یوزرها به اکتیو دایرکتوری استفاده میشود. به همین دلیل هم پارامترهایی که توسط این فرمان پشتیبانی میشوند ادامه مطلب…

Map کردن درایوهای شبکه با خط فرمان

در شبکه های کامپیوتری که بر پایه سیستم عامل ویندوز هستند میتوان با Map کردن درایوهای شبکه که درسطح شبکه به اشتراک گذاشته شده، آنرا مانند یک هارد دیسک روی سیستم خود در دسترس داشت. برای اینکه بتوانید هر پوشه یا درایوی در یک سیستم را روی یک سیستم دیگر ادامه مطلب…

پایان دادن به فرایندهای در حال اجرا در یک کامپیوتر از طریق شبکه به صورت نامحسوس

در سیستم عامل ویندوز برای پایان دادن یا بستن فرایندهای یک کامپیوتر از طریق شبکه با استفاده از دستورات خط فرمان ویندوز ابتدا دستور زیر را برای مشاهده فرایندهای در حال اجرا در آن کامپیوتر اجرا میکنیم: مشاهده فرایندهای در حال اجرا در یک کامپیوتر راه دور tasklist /s remoteServer /u ادامه مطلب…