تایپ با لپتاپ

تایپ علامت و اعداد به جای حروف کیبورد

یکی از مسایلی که ممکن است بعضی اوقات، در زمان استفاده از لپتاپ برای شما اتفاق بیفتد، تایپ علامت و عدد به جای حروف است که بعد از فشردن کلیدهای مشخص متوجه تایپ علایم * & ^%$#@! و یا اعداد به جای تایپ حروف میشوید. این تایپ علامت به جای ادامه مطلب…