خدمات اکتیو شبکه

خدمات اکتیو شبکه در تهران

خدمات راه اندازی اکتیو شبکه شامل نصب سیستم عامل ها، نرم افزار های لازم و تنظیمات دستگاه های سوییچ و روتر و نیز مشخص کردن و تنظیم اشتراک گذاری های شبکه است.
میتوانید برای انجام خدمات پشتیبانی شبکه های کامپیوتری در تهران با گروه استاد شبکه تماس بگیرید.

وظایف رول domain naming master در اکتیودایرکتوری

دارنده رول domain naming master در اکتیودایرکتوری وظیفه اضافه یا حذف کردن دومین ها در forest را به عهده دارد. هر وقت که شما یک دومین ایجاد میکنید، یک اتصال remote procedure call یا RPC به domain naming master ساخته میشود که به آن دومین یک globally unique identifier یا ادامه مطلب…

وظایف نقش PDC Emulator در اکتیودایرکتوری

یکی از وظایف دومین کنترولی که نقش PDC Emulator در اکتیودایرکتوری را بر عهده دارد، سرور مرکزی زمان یا Time Server است. وظیفه مهم دیگر PDC Emulator حفظ آخرین پسورد برای هر حساب کاربری است و به همین دلیل برای تغییر پسورد هر دومین کنترولی را مجبور میکند که مستقیما این ادامه مطلب…

کاربرد Trust در اکتیودایرکتوری

در در شبکه های کامپیوتری منظور از Trust در اکتیودایرکتوری ، یک لینک بین دو domain و یا حتی دو فارست در اکتیودایرکتوری است که در آن یک domain یا فارست که به نام trusting شناخته میشود، اجازه احراز هویت ورود یا logon authentication به domain دیگر که به نام ادامه مطلب…

کاربرد پروتکل ISM-SMTP در اکتیودایرکتوری

در سرویس اکتیودایرکتوری شرکت مایکروسافت پروتکل (Inter-Site Messaging—Simple Mail Transport Protocol (ISM-SMTP فقط هنگامی استفاده می شود که ارتباط بین siteها قابل اعتماد نبوده و یا همیشه در دسترس نیستند. اگر عمل replication بین دو site بخواهد فقط با SMTP انجام شود، بایستی دو site در دو دامین جدا در یک ادامه مطلب…

تغییر Site Link Costs در اکتیودایرکتوری

در شبکه های کامپیوتری برای تغییر Site Link Costs در اکتیودایرکتوری  وارد کنسول Active Directory Site and Services شوید و با کلیک روی قسمت sites به بخش IP رفته و قسمت راست روی site link مورد نظر خود راست کلیک کرده و properties بگیرید. در سربرگ general میتوانید مقدار cost را ادامه مطلب…

حذف دومین کنترل با استفاده از ابزار NTDSUtil

برای حذف یک دومین کنترل به صورت آفلاین و یا به عبارتی حذف اجباری یک دومین کنترل از محیط اکتیو دایرکتوری را می توان از  3 راه انجام داد: با استفاده از کنسول Active Directory Users and Computers، با استفاده از کنسول Active Directory Sites and Services و با استفاده از ابزار ادامه مطلب…

تغییر اولویت وزنی operations master در DNS

در ساختار اکتیودایرکتوری برای تغییر اولویت مربوط به وزن یا weighting  سرویس operations master در DNS کنسول DNS را باز کرده روی Forward Lookup Zones کلیک کنید تا باز شود، سپسforest root domain را باز کنید. container مربوط به tcp _ را کلیک کنید. رکورد ldap _ درخواستهای دایرکتوری را کنترل ادامه مطلب…

شبکه های کامپیوتری

آشنایی با انواع شبکه های کامپیوتری و کاربرد آنها

منظور از شبکه های کامپیوتری عبارت است از ارتباط بین کامپیوترها، که ساده ترین حالت آن اتصال بین دو کامپیوتر به یکدیگر است. علت اصلی استفاده از شبکه های کامپیوتری، افزایش بهروری و کاهش هزینه ها است که در صورت ایجاد یک پیکربندی صحیح حاصل میشود.