آشنایی با خط فرمان Active Directory

کاربرد ابزار DSQuery در اکتیودایرکتوری

ابزار DSQuery یکی از ابزارهای مدیریت خط فرمان اکتیودایرکتوری است که برای ایجاد کویری از پایگاه داده Active Directory در مورد اشیا موجود در آن استفاده میشود. این دستور از پارامترهای computer, contact, group, ou, site, server, user, quote, partition و LDAP برای ایجاد کویری از بانک اطلاعاتی اکتیودایرکتوری استفاده می کند. مثلا: ادامه مطلب…

ابزارهای مدیریتی خط فرمان اکتیودایرکتوری

در شبکه های کامپیوتری که از Active Directory استفاده میشود، ابزارهای خط فرمان اکتیودایرکتوری متعددی توسط شرکت مایکروسافت برای مدیریت و کنترل بر فرایندهای مختلف ایجاد شده است که در اینجا مهمترین و کاربردی ترین ابزارهای خط فرمان اکتیودایرکتوری را با هم مرور میکنیم.  دستور REPADMIN در اکتیودایرکتوری از این ادامه مطلب…

دسترسی به کنسولهای اکتیودایرکتوری با خط فرمان

مایکروسافت علاوه بر رابط گرافیکی برای دسترسی به کنسولهای اکتیودایرکتوری با خط فرمان هم دستوراتی را درنظر گرفته که با تایپ آنها در RUN میتوانیم به کنسولهای مختلف اکتیودایرکتوری دسترسی داشته باشیم. برای باز کردن کنسول Active Directory Administrative Centre در اکتیودایرکتوری از دستوری dsac.exe میتوان استفاده کرد. برای باز کردن ادامه مطلب…

مفهوم و کاربرد Schema class objects در اکتیودایرکتوری

هر object در ساختار اکتیو دایرکتوری از یک کلاس یا رده خاص ایجاد میشود. schema در اکتیو دایرکتوری کلاس های اشیا گوناگون یا همان object classes را که مشخص و موجود میباشند، تعریف کرده و بر طبق قوانین مشخص میکند که شما چگونه میتوانید این اشیاء را ایجاد و استفاده کنید. ادامه مطلب…

کاربرد بک اسلش در ساختار Distinguished Name

در ساختار LDAP  نمیتوانید مقادیر دوتایی مانند نام و نام خانوادگی یک خاصیت را با کاما از هم جدا کنید، چون LDAP کاما را برای وارد کردن خاصیت بعدی در نظر میگیرد. مثلا اگر در ساختارهای عادی این کار را به صورت  CN=Darvishzade,Hosein انجام میدهیم، در این مورد LDAP منتظر ورود مقدار برای ادامه مطلب…

ابزارهای گرافیکی اکتیودایرکتوری

ابزارهای گرافیکی اکتیودایرکتوری

ابزارهای گرافیکی برای کار با اکتیو دایرکتوری به صورت snap-ins برای کنسول مدیریت مایکروسافت Microsoft Management Console – MMC ارائه میشوند. شما میتوانید به صورت مستقیم این ابزار را در منوی Administrative Tools یا با اضافه کردن در MMC در دسترس داشته باشید. اگر شما از یک کامپیوتر دیگر که ادامه مطلب…