وظایف رول domain naming master در اکتیودایرکتوری

دارنده رول domain naming master در اکتیودایرکتوری وظیفه اضافه یا حذف کردن دومین ها در forest را به عهده دارد. هر وقت که شما یک دومین ایجاد میکنید، یک اتصال remote procedure call یا RPC به domain naming master ساخته میشود که به آن دومین یک globally unique identifier یا ادامه مطلب…

مشاهده و تغییر رول Domain Naming Master در اکتیودایرکتوری

برای مشاهده و تغییر نقشDomain Naming Master در ساختار اکتیودایرکتوری کنسول Active Directory Domains and Trusts را باز کرده و روی گزینه Active Directory Domains and Trusts در بالای صفحه راست کلیک کرده و منوی باز شده گزینه Operations Master را انتخاب میکنیم. در پنجره باز شده میتوانید به راحتی ادامه مطلب…

رول Domain Naming Master در اکتیودایرکتوری

یک Forest در اکتیودایرکتوری میتواند شامل چندین دامین باشد. این وظیفه Domain Naming Master هست که مراقب نام گذاری این دامین ها باشد. اگر این نقش از بین برود تا زمانی که این نقش را به حالت اولیه بازگردانیم دیگر قادر نخواهیم بود به ساختارمان دامینی اضافه و یا از ادامه مطلب…