مفهوم RAW پارتیشن و روش تعمیر آن

دیسک خام را در اصطلاح raw disk میگویند. پارتیشن RAW یک پارتیشن است که با هیچ یک از فرمت های   FAT12 / FAT16 / FAT32 یا NTFS / NTFS5  توسط سیستم عامل فرمت نشده است.همچنین از دیسک RAW برای دسترسی به هارد دیسک در سطوح RAW، باینری، زیر سطح سیستم فایل ادامه مطلب…